Ochrona przeciwpożarowa

Organizacja ochrony przeciwpożarowej w firmie to:

W zakresie tym oferujemy opracowanie, aktualizacje, wdrożenie:

  • analizy warunków ochrony przeciwpożarowej
  • ocena ryzyka pożarowego
  • instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
  • operatu pożarowego
  • oceny zagrożenia wybuchem
  • dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem
  • inne w zależności od potrzeb np. sprawdzanie projektów budowlanych, opra-cowanie scenariuszy pożarowych itp.