Szkolenia

Właściwie zorganizowana ochrona przeciwpożarowa nie jest możliwa bez ludzi (pracowników) odpowiednio przeszkolonych oraz posiadających odpowiednie umiejętności.

Szkolenia online –skuteczność???

Oferowane szkolenia każdorazowo są przygotowywane indywidualnie pod konkretnego użytkownika, obiekt.

W trakcie szkolenia słuchacz zdobywa konkretną wiedzę i umiejętności, które – może wykorzystać w sytuacji zagrożenia (jak również normalnego działania) w miejscu pracy.

Na szkoleniach przekazywana jest wiedza i doświadczenie zgromadzone podczas 30 lat funkcjonowania firmy.

Oferujemy następujące szkolenia prowadzone przez doświadczonych wykładowców:

m.in.
1. Szkolenie w zakresie ewakuacji

  • dla wszystkich pracowników
  • dla pracowników wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (art. 2091 § 1 pkt 2 k.p.)

2. Gaśnice/hydranty – praktyczne szkolenie w zakresie zasad obsługi i gaszenia ognia,
3. Okresowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej – obejmujące tematykę danej firmy obiektu ,
4. ATEX atmosfery wybuchowe dla pracowników pracujących na stanowiskach na których występują strefy zagrożenia wybuchem,
5. ATEX atmosfery wybuchowe dla kadry kierowniczej (nadzorującej),
6. Operatorów instalacji tryskaczowej
7. Zasad działania i obsługi urządzeń przeciwpożarowych zainstalowanych w zakładzie– indywidualnie przygotowywane,
8. Prace niebezpieczne pożarowo,

  • Chcesz poznać szczegóły? Masz pytania – napisz