Urządzenia przeciwpożarowe

W zakresie wyposażenia, utrzymania właściwego stanu technicznego urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie oferujemy:

 • przeprowadzenie przeglądu stanu technicznego,
 • modernizacje, naprawy i konserwacje,
 • scenariusze działań urządzeń dla danego typu obiektu,
 • szkolenie w zakresie działania i obsługi urządzeń – dowiedz się więcej

Następujących urządzeń przeciwpożarowych:

 • przeciwpożarowy wyłącznik prądu
 • hydranty wewnętrzne
 • hydranty zewnętrzne
 • oświetlenie ewakuacyjne
 • klapy oddymiające,
 • instalacja tryskaczowa
 • system sygnalizacji pożaru
 • stałe urządzenia gaśnicze
 • drzwi przeciwpożarowe
 • klapy przeciwpożarowe
 • gaśnice
 • system detekcji gazów wybuchowych