Pomiary elektryczne– badanie instalacji elektrycznej

Ważnym elementem biernej ochrony przeciwpożarowej jest właściwe utrzymanie stanu technicznego instalacji w budynkach.

Jedną z instalacji, która bardzo często jest przyczyna pożaru (ok. 27%wszystkich przyczyn pożarów).

W ramach wykonywanych usług świadczymy kompleksowe badania instalacji elektrycznych zgodnie z wymaganiami prawnymi jak i firm ubezpieczeniowych.
Właściwie wykonane badanie instalacji elektrycznej zapobiega pożarom i nie-planowanym uszkodzeniom.

Między innymi wykonujemy:

  • badanie instalacji elektrycznych
  • pomiary termograficzne (rozdzielnice, transformatory, panele fotowoltaiczne itd.)
  • badanie urządzeń przenośnych (szlifierki, wiertarki itd.) oraz spawarek (MAG, MIG, TIG)
  • badanie maszyn
  • pomiary natężenia oświetlenia ogólnego i stanowiskowego
  • pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego
  • przeciwpożarowy wyłącznik prądu – przeglądy stanu technicznego
  • badanie instalacji fotowoltaicznych- PV