Instalacja gazowa

Jedną z instalacji, która doprowadza do wielu zdarzeń oraz śmierci osób jest instalacja gazowa.

Prawidłowo wykonana, właściwie sprawdzana i konserwowana jest instalacją bezpieczną.

W ramach właściwego użytkowania instalacji gazowej świadczymy usługi w zakresie:

  • Przeglądy stanu technicznego instalacji gazowych
  • Próby szczelności instalacji gazowych
  • Przeglądy stanu technicznego systemów detekcji gazów wybuchowych oraz ich dobór i montaż