Ewakuacja

W zakresie organizacji bezpiecznej, samodzielnej ewakuacji przeprowadzonej przed przybyciem zastępów straży pożarnej polecamy wykonanie następują-cych zadań dedykowanych dla konkretnego obiektu i użytkownika:
opracowanie procedury ewakuacji

  • opracowanie planów ewakuacyjnych
  • szkolenie pracowników w zakresie zasad postępowania podczas alarmu ewa-kuacyjnego
  • przygotowanie i przeprowadzenie alarmu ewakuacyjnego
  • sprawdzenie warunków ewakuacji w obiekcie (ilości drzwi ewakuacyjnych, długości dojść, przejść ewakuacyjnych, szerokości dróg ewakuacyjnych itd.).
  • pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego
  • wyposażenie, uzupełnienie obiektu w znaki ewakuacyjne
  • inne w zależności od potrzeb.